Longread

Moet je sterker worden om te groeien? Over het belang van krachttoename bij spiergroei

Wat is de relatie tussen kracht en spiergroei? Is een sterkere spier altijd een grotere spier? Moet je kortom sterker worden om spiermassa te winnen?

Key points
1. Volume is de belangrijkste aandrijver van spiergroei. Maar voor maximale spiergroei zul je gaandeweg ook zwaardere gewichten moeten gebruiken. Je moet kortom sterker worden.
2. Doe daarom vooral samengestelde oefeningen, train in de range van 6-12 herhalingen, rust 1-3 minuten tussen sets en zorg voor geleidelijke en consistente progressie in meso-cycli, met deloads.
3. Als je een krachtplateau bereikt, houd dan een langere deload of train een tijdje specifiek op kracht. Ook assisterende oefeningen voor de grote lifts en gripversterkende oefeningen kunnen je helpen om weer sterker te worden.

Het is lastig te ontkennen dat er een verband is tussen kracht en spiergroei. In de gemiddelde sportschool zijn de grootste jongens vaak ook het sterkst. Als je sterker geworden bent, zijn je spieren waarschijnlijk in omvang toegenomen. Natuurlijk, bodybuilders zien er vaak sterker uit dan ze zijn. En powerlifters, vooral die uit de lagere gewichtsklassen, zijn juist vaak veel sterker dan het oog doet vermoeden. Maar dat is een kwestie van aanleg en (extreme) specialisatie.

Powerlifters zien spiergroei als ‘slechts’ een bijwerking van krachttoename. Voor bodybuilders geldt in principe het omgekeerde: dat ze behalve gespierder ook sterker geworden zijn is, ‘mooi meegenomen’.

We schrijven dit artikel vanuit de optiek van de bodybuilder. In hoeverre moet je sterker worden om te groeien? Moet je alsmaar hoger in gewicht gaan? Of zijn er ook andere factoren die spiergroei bepalen? En kun je ook gespierder worden met lichte gewichten? Kortom, alles over het belang van krachttoename bij bodybuilding.

Gaan spiergroei en krachttoename volledig hand in hand?

Een spier wordt sterker en groeit als je er overload op toepast. Overload wil zeggen dat je de spier meer belast dan hij gewend is. Alleen dán ziet je lichaam aanleiding om zich te wapenen voor een volgende overload. Als je steeds aan dezelfde belasting blijft trainen, zal de spier noch groter, noch sterker worden. Hoe zwaar die belasting voor een ander misschien ook mag zijn.

Spiergroei en krachttoename lijken dus simultaan en in gelijke tred te verlopen. Toch is dat niet helemaal zo. En wel om twee redenen.

1. Lichte gewichten zijn voor spiergroei even effectief als zware, maar minder effectief voor krachttoename

Brad Schoenfeld heeft in een metastudie aannemelijk gemaakt dat trainen met lichte gewichten net zo effectief voor spiergroei kan zijn als trainen met zware, mits je tot spierfalen traint[i]. Maar voor krachttoename zijn zware gewichten superieur, blijkens dezelfde studie. Vandaar dat twee personen die ongeveer even gespierd zijn niet per se allebei even sterk hoeven te zijn. De één traint wellicht met zware gewichten en weinig reps, de ander met lichte gewichten en veel reps. In het laatste geval geeft de metabolische stress de doorslag. Metabolische stress en mechanische spanning (het absolute gewicht) zijn de twee belangrijkste mechanismen van spiergroei.

Dat zware gewichten gebruiken niet automatisch optimale spiergroei betekent zie je bijvoorbeeld aan powerlifters. Een powerlifter tilt meestal (veel) zwaarder dan een bodybuilder, maar ziet er meestal niet gespierder uit. Dit is te verklaren doordat bij powerlifting de metabolische stress grotendeels ontbreekt. Toch hebben wij het idee dat powerlifters vaak minstens zo gespierd zijn als bodybuilders, alleen minder gedefinieerd. Dat laatste is logisch: bij powerlifting is het esthetische aspect en dus het vetpercentage van ondergeschikt belang.

In lijn met de bevindingen van Schoenfeld achten we die loodzware gewichten misschien wel bijna net zo effectief voor spiergroei als trainen met minder zware gewichten maar meer metabolische stress. Voorwaarde is wel dat er voldoende excentrische lading is. Olympische gewichtheffers stoten enorme gewichten boven zich uit, maar zien er naar verhouding meestal niet zo heel gespierd uit. Dit komt doordat ze vooral concentrisch trainen. De excentrische fase van de oefening slaan ze meestal over, door het gewicht te laten vallen.

Meer of minder van het één (mechanische spanning) betekent meer of minder van het ander (metabolische stress), maar uiteindelijk lijken beide wegen in ongeveer dezelfde mate naar spiergroei te leiden. Voor krachttoename is evenwel de mechanische spanning doorslaggevend, oftewel het cijfer dat op de dumbbell of halterschijf staat.

2. Je wordt ook sterker door andere aanpassingen

Spiergroei is niet de enige aanpassing die je lichaam doet om sterker te worden. Door krachttraining leert je lichaam ook de spiervezels vanuit de hersenen beter aan te sturen, waardoor je efficiënter gaat bewegen. Ook dáárdoor word je sterker, ongeacht of er spiergroei plaatsvindt. Dat is ook waarom een training met één arm tot betere krachtprestaties bij beide armen leidt – terwijl de andere arm niet actief getraind wordt[viii]. Het is óók waarom beginners vaak sneller sterker worden dan dat ze in spieromvang toenemen. Als je je als nieuwbakken krachtsporter afvraagt waar die newbie gains blijven, is dát wellicht de oorzaak.

Coach en wetenschappelijk auteur Greg Nuckols schreef voor zijn site Stronger by Science een zeer gedetailleerd artikel over de relatie tussen kracht en spieromvang. Die blijkt minder groot dan je misschien zou denken vooral heel erg te verschillen van persoon tot persoon. Ook blijkt dat hoe ervarener je bent als krachtsporter, hoe meer spiergroei en krachttoename met elkaar correleren.

Moet je steeds zwaardere gewichten gebruiken?

We zagen dat de omvang van je spieren geen één-op-één indicatie geeft van hoe sterk je bent. Daaruit zou je kunnen opmaken dat je niet (veel) sterker hoeft te worden om spieren op te bouwen. En inderdaad: niet trainingsintensiteit (het gewicht in verhouding tot het aantal herhalingen) is de primaire aandrijver van spiergroei, maar trainingsvolume (meestal uitgedrukt in het aantal sets per spiergroep per week – setvolume). Althans, volgens de mening van enkele zwaargewichten uit de bodybuildingleer, met name Brad Schoenfeld en Mike Israetel.

Om te groeien moet je dus gaandeweg méér sets per spiergroep doen, zonder daarbij je Maximum Recoverable Volume (MRV) te overschrijden. Maar wat en hoe groot is dan het belang van zwaardere gewichten in hypertrofietraining?

Progressie boeken met hetzelfde gewicht

Volgens Mike Israetel kun je, zeker in theorie, vrij lang spiergroei blijven realiseren met hetzelfde gewicht[ix]. Bijvoorbeeld door met dat gewicht meer herhalingen te doen. We laten even in het midden of dat betekent dat je meer volume doet, of dat je sterker wordt met hetzelfde gewicht – het zijn twee mogelijke interpretaties. Omdat wij bij volume meestal van sets uitgaan, rekenen we herhalingen tot intensiteit. En daarmee bedoelen we niet alleen het aantal herhalingen dat je tijdens een set voltooit, maar ook het aantal herhalingen dat van spierfalen verwijderd blijft (RPE). Ook dat laatste biedt namelijk een kans om met hetzelfde gewicht progressie te boeken: je traint allengs steeds dichter tot spierfalen en uiteindelijk tot volledig spierfalen. Tot slot kun je een gewicht ook ‘uitmelken’, bijvoorbeeld door het trainingstempo te vertragen.

Het belang van progressive tension overload

Dat je vrij lang progressie zou kunnen boeken met hetzelfde gewicht wil nog niet zeggen dat je optimaal traint. Verre van zelfs, zegt Israetel[ix]. Optimale spiergroei vraagt naast progressie in (set)volume ook om progressive tension overload. Je moet dus mettertijd zwaardere gewichten gebruiken, ongeacht het aantal herhalingen dat je doet en ongeacht je RPE’s. Als je altijd dezelfde gewichten zou blijven trainen, bereik je vroeg of laat een plafond.

Hoe zwaar moet ‘zwaar’ zijn?

Ga niet té zwaar in de gewichten; maximaalkracht is niet het doel van bodybuildingtraining. Gebruik gewichten waarmee je minimaal zes herhalingen kunt voltooien en bij isolatie-oefeningen minimaal acht. Ga niet lager, althans niet voor spiergroei. In de reprange van 1-5 trainen betekent dat je mogelijk ‘effectieve’ herhalingen mist. Je bereikt immers al snel spierfalen. Daarnaast is de kans groter dat je uitvoering slordig is en daarmee ook dat je blessures oploopt. Trainen heel hoge repranges (>15 herhalingen) is echter ook niet ideaal, omdat er daarbij relatief veel cardiovasculaire vermoeidheid optreedt. Als bodybuilder is het kortom je doel om sterker te worden in de range van 6 tot 15 herhalingen.

Hoe word je sterker?

Om progressie te kunnen maken in gewicht, en op die manier bij te dragen aan spiergroei, moet je de volgende trainingsprincipes volgen.

1. Gebruik meer gewicht of doe meer herhalingen, maar doe dat wel geleidelijk

Sterker worden is het resultaat van je verrichtingen tijdens de vorige training. Als je toen met meer gewicht en/of herhalingen hebt getraind, heeft je lichaam je krachtvermogen wellicht aangepast. Daardoor kun je opnieuw een trede hoger gaan.

We zeiden ‘wellicht’, omdat je lichaam maar in een beperkt tempo sterker kan worden. Soms blijf je even ‘steken’ qua vooruitgang – wat niet meteen wil zeggen dat je tegen een plateau bent aangelopen. Soms moet je zelfs een stapje terugdoen, omdat je tijdens de ene training nu eenmaal wat meer kunt geven dan tijdens de andere. Progressie moet daarom geleidelijk en consistent verlopen. Als je de belasting (te) abrupt verhoogt, beland je sneller op een trainingsplateau (zie verderop). Powerliftingprogramma’s als MadCow 5×5 en Starting Strength danken hun succes aan de geleidelijke progressie.

Wellicht denk je dat je ook sterker wordt als je meer sets doet. Maar waarschijnlijk is dat niet zo, afgaande op het laatste onderzoek inzake setvolume, door Brad Schoenfeld[xx]. Het bleek voor krachttoename nauwelijks iets uit te maken of je 1 set, 3 sets of 5 sets per oefening doet. Dat suggereert dat je voor pure krachttoename met heel korte trainingen kunt volstaan[xxi].

2. Train met vrij zware gewichten

Schoenfeld toonde aan dat trainen met lichte gewichten net zo effectief voor spiergroei kan zijn als trainen met zware, mits je tot spierfalen traint[i]. Maar zoals al gezegd geven wij de voorkeur aan gemiddeld zware gewichten (6-15RM), dus gewichten waarmee je 6 tot 15 herhalingen kunt doen. Behalve dat je dan veel efficiënter traint, zijn zwaardere gewichten superieur aan lichtere als het gaat om krachttoename, zoals eveneens uit de studie van Schoenfeld bleek.

3. Doe samengestelde oefeningen

Bij samengestelde oefeningen (ook wel compoundoefeningen genoemd, of ‘big lifts’) zijn meerdere gewrichten en spiergroepen tegelijk aan het werk. Voorbeelden: squatten, bankdrukken, schouderdrukken, roeien en deadliften. Bij dit soort oefeningen kun je de zwaarste gewichten gebruiken, plus je traint vele grote en kleine spieren tegelijk. Daardoor zijn samengestelde oefeningen het meest effectief om sterker te worden. Natuurlijk ‘mag’ je ook isolerende oefeningen doen, om de puntjes op de i te zetten. Maar samengestelde oefeningen vormen de hoofdmoot van je training.

4. Neem voldoende rust tussen sets

Ja, je leest het goed. Krachttraining is niet bedoeld om jezelf conditioneel af te matten. Dat doe je maar tijdens een stevige cardiosessie, zoals HIIT. Van ons dus niet het aloude advies om hooguit één minuut te rusten tussen sets. Spiergroei is over het algemeen niet gediend met korte rusttijden. Natuurlijk, kort rusten verhoogt de metabolische stress, maar dat gaat ten koste van het gewicht dat je kunt gebruiken[vii].

Hanteer bij samengestelde oefeningen 2 tot 3 minuten rust. Bij isolerende oefeningen is 1 tot 2 minuten de richtlijn. Kortere pauzes dan 1 minuut zijn enkele voorbehouden aan speciale technieken, zoals rest-pause-training. En aan metabolische krachttraining, maar die rekenen wij tot cardio. Metabolische krachttraining moet je als bodybuilder slechts met mate doen, omdat die het herstel van je reguliere krachttraining kan dwarsbomen. En daarmee je kracht- en spiergroei.

Progressiemodellen voor intensiteit

Progressive tension overload kent veel verschillende modellen, die we in dit artikel niet allemaal gaan bespreken. We beperken ons tot de bekendste: constant Repetition, micro loading, double progression en lineaire micro-periodisering.

Constant Repetition

Bij dit model, misschien wel het meest gebruikte in de gemiddelde sportschool, verhoog je het gewicht, waardoor je aanvankelijk minder herhalingen kunt doen. Je verhoogt het gewicht pas opnieuw, als je net zoveel herhalingen kunt doen als met het oorspronkelijke gewicht. Bijvoorbeeld:

Week 1
Set 1: 80 kg / 6 reps
Set 2: 80 kg / 6 reps
Set 3: 80 kg / 6 reps

Week 2
Set 1: 82,5 kg / 6 reps
Set 2: 82,5 kg / 5 reps
Set 3: 82,5 kg / 4 reps

Week 3
Set 1: 82,5 kg / 6 reps
Set 2: 82,5 kg / 6 reps
Set 3: 82,5 kg / 5 reps

Week 4
Set 1: 82,5 kg / 6 reps
Set 2: 82,5 kg / 6 reps
Set 3: 82,5 kg / 6 reps

Week 5
Set 1: 85 kg / 6 reps
Set 2: 85 kg / 5 reps
Set 3: 85 kg / 4 reps

Enzovoort.

Micro loading

Bij micro loading verhoog je het gewicht elke training slechts een heel klein beetje (met schijfjes van 1 kg bijvoorbeeld) en je probeert hetzelfde aantal herhalingen te doen als de vorige keer. Bijvoorbeeld:

Week 1
Set 1: 80 kg / 6 reps
Set 2: 80 kg / 6 reps
Set 3: 80 kg / 6 reps

Week 2
Set 1: 81 kg / 6 reps
Set 2: 81 kg / 6 reps
Set 3: 81 kg / 6 reps

Week 3
Set 1: 82 kg / 6 reps
Set 2: 82 kg / 6 reps
Set 3: 82 kg / 6 reps

Enzovoort.

Double Progression

Double progression is een trainingsmethode waarin je streeft naar een toename in achtereenvolgens aantal herhalingen en gewicht. Vandaar het ‘double’. Bij deze methode kies je een bepaalde reprange, passend bij het type oefening. Bijvoorbeeld 8 herhalingen bij een kleine samengestelde oefening. Je begint met een gewicht waarmee je nog geen 3×8 herhalingen haalt (of 4×8, zoals je wilt). Je werkt er langzaam naartoe. Pas als je drie (of vier) sets van 8 herhalingen met dat gewicht kunt voltooien, verhoog je het gewicht. Bijvoorbeeld:

Week 1
Set 1: 80 kg / 6 reps
Set 2: 80 kg / 5 reps
Set 3: 80 kg / 4 reps

Week 2
Set 1: 80 kg / 7 reps
Set 2: 80 kg / 6 reps
Set 3: 80 kg / 6 reps

Week 3
Set 1: 80 kg / 8 reps
Set 2: 80 kg / 7 reps
Set 3: 80 kg / 6 reps

Week 4
Set 1: 80 kg / 8 reps
Set 2: 80 kg / 8 reps
Set 3: 80 kg / 8 reps

Week 5
Set 1: 82,5 kg / 6 reps
Set 2: 82,5 kg / 6 reps
Set 3: 82,5 kg / 5 reps

Enzovoort.

Lineaire micro-periodisering

Periodiseren betekent dat je je training op korte en lange termijn indeelt in periodes, gekoppeld aan bepaald doelen. Meestal is er sprake van micro-periodiseren, waarbij elke training een nieuw doel heeft (bijvoorbeeld zwaarder trainen dan de vorige keer). Meso-periodiseren wil zeggen dat je na verloop van tijd, bijvoorbeeld enkele weken, een groter doel hebt bereikt, bijvoorbeeld een bepaalde kracht- en spiergroei. Soms volgt na zo’n meso-cyclus een deload (zie verderop). Een aantal meso-cycli vormen dan samen een macro-cyclus, zeg maar een voorlopig einddoel.

We beperken ons nu tot lineair micro-periodiseren, immers een beproefde manier om training per training sterker te worden. Linerair wil zeggen dat veranderingen altijd een vorm van progressive overload moeten zijn. Dit in tegenstelling tot undulating periodiseren, waarbij de verandering iets totaal anders kan zijn (een andere oefening bijvoorbeeld, of een veel zwaarder gewicht gebruiken maar daar ook veel minder herhalingen mee doen).

Een voorbeeld van lineair micro-periodiseren:

Week 1: 3 sets van 8 reps x 80 kg
Week 2: 3 sets van 7 reps x 82,5 kg
Week 3: 3 sets van 6 reps x 85 kg
Week 4: deload -> 2 sets van 6 reps x 80 kg
Week 5: 3 sets van 8 reps x 82,5
Week 6: 3 sets van 7 reps x 85 kg
Week 7: 3 sets van 6 reps x 87,5 kg
Week 8: deload -> 2 sets van 6 reps x 82,5 kg
Week 9: 3 sets van 8 reps x 85 kg

Enzovoort.

Uiteraard is dit een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, omdat je ook weleens een rep zult ‘missen’. Daarnaast gaan we er bij dit model vanuit, dat je niet tot spierfalen traint (wél ‘close to failure’). Tot slot kun je de deloads ook pas later inlassen, als je merkt dat je probleemloos vooruitgang blijft boeken in gewicht.

Welk progressiemodel is het beste?

Constant repetition en micro loading zijn uiterst simpele en effectieve manieren van vooruitgang boeken in de gym. Maar het zijn ook methodes waarbij je vrij snel een plateau bereikt. Vroeg of laat kun je niet langer méér gewicht aan de stang rijgen zonder onevenredig in te moeten leveren aan reps.

Bij double progression verhoog je het gewicht minder snel, terwijl je toch (kleine) progressie blijft boeken. Je zult minder snel tegen een plateau aanlopen.

Periodiseren is minder rechttoe, rechtaan. En toch niet veel ingewikkelder. Volgens voorstanders stelt periodiseren je in staat om constant vooruitgang te blijven boeken, zonder (snel) op plateaus te stuiten. Bovendien maakt periodiseren je training leuker en uitdagender. Je kunt sneller sprongen in gewicht maken, al moet je ook weleens een sprongetje terug doen.

Experimenteer gerust met verschillende progressiemodellen. Wij vinden het eigenlijk het belangrijkst dat je überhaupt beleid maakt van vooruitgang in je training. Er zijn zat sportschoolbezoekers die niet eens bijhouden wat ze doen. En dat hoeft niet eens met een fancy app. Zoiets als pen en papier volstaat ook.

Wat is een krachtplateau en hoe ontstaat het?

Natuurlijk kun je niet eindeloos gewichten verhogen. Maar wel veel langer dan je wellicht denkt. Veel mensen denken dat ze hun potentieel hebben bereikt, maar het ligt meer voor de hand dat ze verkeerd trainen, zonder doordacht trainingsprogramma, of ‘gewoon’ eens toe zijn aan een deload. Menigeen denkt dat er een eind is gekomen aan hun vooruitgang als die niet meer lineair verloopt. Maar wat ze zich niet realiseren, is dat vooruitgang een opgaande golfbeweging maakt.

Toch kan het gebeuren dat je tegen een krachtplateau aanloopt, ook al heb je je genetisch potentieel nog (lang) niet bereikt. En ook al train je volgens de protocollen die weer zonet beschreven. Het lukt je dan niet meer om gewicht toe te voegen, zonder dat dat te zeer ten koste gaat van herhalingen. Of je blijkt zelfs in kracht te hebben ingeboet: je kunt met een bepaald gewicht niet meer zoveel herhalingen maken als eerst.

Zo’n plateau kan verschillende oorzaken hebben, al dan niet meerdere tegelijk. De meest aannemelijke is dat je te veel progressie hebt willen boeken binnen een bepaald tijdsbestek, waardoor het lichaam op een gegeven moment niet meer voldoende kan herstellen. De daardoor opgebouwde stress mondt dan uit in een plateau. Bedenk dat sterker worden tijd kost. Het zenuwstelsel past zich aanvankelijk snel aan, maar gaandeweg vertraagt de aanpassingssnelheid. Een spier blijft zich weliswaar snel aanpassen, maar pezen veel minder. Dat onderstreept nog eens het belang van een een doordacht, geleidelijk progressiemodel.

Er zijn ook nog andere factoren die bijdragen aan stokkende groei. Bijvoorbeeld gebrekkige voeding en nachtrust, iets wat door de hectiek van alledag soms onvermijdelijk is.

Hoe voorkom je een krachtplateau?

In wezen is het helemaal niet nodig om tegen een krachtplateau op te lopen, ook niet als gevorderde bodybuilder. Het betekent wel dat je niet lukraak moet trainen, maar daar enig beleid in moet toepassen. Dat kan op de volgende manieren.

1. Werk met trainingsblokken (mesocycli), gevolgd door deloads

Je lichaam kan niet almaar sterker blijven worden. We zeiden al dat progressie in eerder in een opgaande golfbeweging verloopt dan in een rechte lijn. Daar moet je je trainingsprogramma op afstemmen en dat doe je het beste door te periodiseren. In dit geval het al eerder genoemde periodiseren op meso-niveau. Het reikt te ver om dit principe hier helemaal uit te werken. Maar de essentie is simpel.

Zo’n meso-cyclus bestaat meestal uit zes weken waarin je de trainingsbelasting geleidelijk vergroot (zowel in intensiteit en als volume), waarna je je lichaam één week herstel gunt in de vorm van een deload. Na de deload vormt de volgende cyclus of je traint een tijdje op onderhoud. Op deze manier gun je je lichaam de tijd om je progressie ‘bij te houden’.

2. Gebruik Fixed-Weight Progressive Overload

Om de trainingsbelasting te verzwaren, hoef je niet per se steeds meer gewicht toe te voegen. Je kunt ook proberen zwaarder te trainen met een vast gewicht, zelfs zonder dat je meer reps doet. Dat leidt dan weliswaar tot minder snelle gains, maar je maakt in elk geval nog wat progressie. Je pakt pas weer een zwaarder gewicht als je het je met het huidige gewicht je krachtpotentieel hebt verkend. Zoals bodybuildingcoach Christian Thibeaudau het verwoordt:

Instead of continually adding plates to the bar, try “milking the weight.” Make the exercise harder without adding more weight.[v]

Één van de meest effectieve instrumenten daarvoor is trainingstempo. Met name slow eccentrics: je vertraagt de uitvoering van de excentrische fase van een oefening, bijvoorbeeld het laten zakken van de stang bij het bankdrukken. Ook het inlassen van kleine pauzes (één of twee seconden) tijdens de uitvoering van een oefening, zowel in de concentrische als excentrische fase, maakt dat je zwaarder traint met hetzelfde gewicht.

Pas als je je huidige gewicht meester bent, gebruik je een zwaarder gewicht.

3. Vermijd junk volume

Natuurlijk, behalve dat je sterker moet worden, moet je gedurende een meso-cyclus ook de volumeknop steeds verder opendraaien. Kortom, meer sets doen. De toenames in intensiteit en volume moeten echter wel ongeveer in gelijke tred verlopen.

Bodybuilders maken vaak de fout om het gebrek aan krachttoename te compenseren met volume. Je kunt niet zwaarder trainen, dus dan maar meer sets doen. Tot op zekere hoogte is ‘meer sets doen’ een vorm van progressie. Maar trainingsvolume kent een plafond: het Maximum Recoverable Volume (MRV). Vroeg of laat doe je meer sets dan de herstelcapaciteit van je lichaam toelaat: je doet junk volume. Dat betekent heus niet dat je meteen ‘overtraind’ bent, maar je spiergroei zal daardoor wel geremd worden of zelfs stagneren of afnemen. Laat staan dat je nog sterker zult worden. In het ergste geval word je een non-responder. Je wordt als het ware immuun voor trainingsprikkels.

Begin een meso-cyclus daarom steeds met een betrekkelijk laag volume (Minimum Effective Volume, MEV) en breid dit langzaam uit. In dit artikel vind je aanbevelingen voor de MEV’s en MRV’s per spiergroep.

Hoe doorbreek je een krachtplateau?

Goed, je hebt toch een plateau bereikt. Je kunt met geen mogelijkheid meer sterker worden, ook al heb je je genetische potentieel waarschijnlijk nog lang niet bereikt. Wat kun je nou doen om deze impasse te doorbreken?

1. Houd een langere deload

Een deload is een geplande reductie van de trainingsbelasting, waarvan het doel is om het lichaam laten te herstellen van opgebouwde vermoeidheid. Ook kun je je lichaam zo voorbereiden op zwaardere belastingen.

Vermoeidheid heeft een negatief effect op het prestatievermogen. Dat merk je bijvoorbeeld direct na de training: je kunt dan bij lange na niet meer zo goed presteren als vóór de training. In feite geldt hetzelfde voor vermoeidheid die je gedurende langere tijd hebt opgebouwd. Tijdens een deload kan je lichaam even bijkomen: je centrale zenuwstelsel komt even op adem, je vermindert de spanning op je gewrichten en banden, en je vermindert het risico op blessures. Eenmaal volledig hersteld is je lichaam beter in staat om kracht en spiermassa op te bouwen dan vóór de deload: je komt sterker terug. Misschien heb je dat zelf weleens ondervonden nadat je een tijdje (noodgedwongen) niet getraind had.

Deloads zijn in het bodybuilding niet erg populair. Men wil immers blijven ‘beuken’. Maar we zagen al dat juist dát krachtplateaus opwerpt. Vandaar dat meso-periodiseren met deloads. Toch kan ook dat soms niet voldoende zijn. Dan moet je gedurende langere tijd, enkele weken wellicht, een stapje terug doen. Om daarna weer heel wat stappen vooruit te kunnen.

Wees gerust: enkele dagen of een week niet trainen leidt niet tot spierverlies. Wil je toch blijven trainen, doe dat dan aan een sterk gereduceerd volume en/of met lichtere gewichten. Of maak er een contrasttraining van (zie punt 2) of volg een ‘echt’ krachtprogramma (zie punt 3).

2. Train in een lagere reprange

Training voor pure kracht bevindt zich binnen het spectrum van 3 tot 5 sets van 3 tot 5 herhalingen. 3×3, 3×5 en 5×5 @80-90+% zijn de beste parameters om krachttoename te stimuleren[iv]. Dus wat let je om af en toe eens volgens dit protocol te trainen? Als je daar sterker door wordt, is spieropbouw er alleen maar mee gediend.

Je kunt bijvoorbeeld een zogenaamde contrastweek inlassen, wat in feite een alternatief is voor een deload. In een contrastweek pas je je oefeningen en bijbehorende parameters aan, zodat kracht de hoofdmoot wordt in plaats van spiergroei. Daarnaast is ze wellicht een welkome afwisseling op je reguliere trainingsregime, dat je daarna met frisse zin weer op kunt pakken. Wat overigens niet wegneemt dat een échte deload, ook voor bodybuilders, nu en dan noodzakelijk is. En al net zo’n verfrissende uitwerking heeft.

3. Volg een krachtprogramma

Om sterker te worden zul je ook af en toe buiten je comfortzone moeten treden en een écht krachtgeoriënteerd programma volgen, zoals Wendler 5/3/1 of Smolov.

4. Doe (meer) hulpoefeningen

Sterker worden in de grote lifts doe je niet alleen door die lifts te doen. Je moet er ook wat náást doen: oefeningen die je helpen sterker te worden in specifieke spiergroepen, of in een bepaald deel van de beweging.

Sommige van die (meer) isolerende oefeningen heb je wellicht al in je schema staan. Glute bridges/hip thrusts bijvoorbeeld (hulpoefeningen voor de deadlift), of face-pulls (hulpoefening voor de overhead press). Andere assisterende oefeningen zul je normaal gesproken misschien niet doen, maar voor het doorbreken van krachtplateaus kunnen ze heel nuttig zijn. Hier vind je er een aantal.

5. Versterk je grip

Vergroot je gripkracht. Die bepaalt namelijk mede hoe zwaar je essentiële oefeningen als deadlifts en zware rows kunt uitvoeren. Maar al te vaak blijkt gripkracht de begrenzende factor bij dit soort oefeningen.

Gripkracht is een combinatie van knijpkracht (handen) en sterke onderarmen. De meeste bodybuilders deadliften en werken daardoor al aan hun gripkracht. Loaded carries, zoals de farmer’s walk, zie je echter zelden uitgevoerd in de sportschool. Daarnaast zijn er specifieke oefeningen die je voor je gripkracht kunt doen. Focus daarbij vooral op het verstevigen van je onderarmen.

6. Supplementeer

Kracht uit een potje? Meestal te mooi om waar te zijn. Behalve bij creatine, het enige supplement waarvan onomstotelijk is aangetoond dat je er sterker van wordt. Al is er een klein percentage non-responders.

Samengevat

1. Volume is de belangrijkste aandrijver van spiergroei. Maar voor maximale spiergroei zul je gaandeweg ook zwaardere gewichten moeten gebruiken. Je moet kortom sterker worden.

2. Doe daarom vooral samengestelde oefeningen, train in de range van 6-12 herhalingen, rust 1-3 minuten tussen sets en zorg voor geleidelijke en consistente progressie in meso-cycli, met deloads.

3. Als je een krachtplateau bereikt, houd dan een langere deload of train een tijdje specifiek op kracht. Ook assisterende oefeningen voor de grote lifts en gripversterkende oefeningen kunnen je helpen om weer sterker te worden.

Laatst bijgewerkt op dinsdag 16 oktober 2018.

Referenties