7 veelgemaakte fouten bij de seated dumbbell shoulder press

De seated dumbbell press is een uitstekende oefening voor de schouders en dan vooral de voorste schouderkoppen. Voordeel ten opzichte van de staande versie is dat je wat zwaarder kunt tillen. Let er echter op dat je niet een van onderstaande fouten maakt.

1. Te weinig stabiliteit creëren

Vergeet niet om tijdens het drukken je schouderbladen naar beneden en naar achteren te houden. Dit is essentieel voor de stabiliteit van de beweging.

2. Je rug krommen

Voer de oefening uit op een bankje met rugleuning. Dit helpt je om tijdens de oefening je rug niet te krommen. Als je je rug kromt, betekent dit waarschijnlijk dat de dumbbells te zwaar voor je zijn en dat je moet overwegen om lichtere dumbbells te gebruiken.

3. Je ellebogen te zeer uit laten steken

Laat je ellebogen niet helemaal zijwaarts uitsteken, maar breng ze iets naar binnen, in een hoek van ongeveer 45 graden. Dit is een veiligere positie voor de schouders.

4. Eén arm hoger drukken dan de andere

Omdat de meeste mensen aan de ene kant van hun lichaam sterker zijn dan aan de andere, hebben sommigen moeite om de dumbbells symmetrisch omhoog te drukken. Kies daarom dumbbells die licht genoeg zijn om volledige herhalingen met je zwakkere kant te voltooien. Na verloop van tijd zal je zwakkere kant je sterkere kant inhalen, zodat je beide armen gelijkmatig kunt strekken.

5. Je ellebogen strekken

Houd je armen licht gebogen houdt tijdens het uitvoeren van deze oefening. Dus niet bovenaan je ellebogen op slot zetten.

6. De dumbbells tegen elkaar slaan

Je ziet en hoort sommigen de dumbbells bovenaan tegen elkaar slaan. Dat gaat echter ten koste van de spierspanning. Concentreer je op het recht omhoog drukken van de dumbbells, zodat ze niet tegen elkaar botsen.

7. Geen volledig bewegingsbereik gebruiken

Naarmate je zwaardere gewichten gebruikt, ga je mogelijk cheaten door het bewegingsbereik (a.k.a. de range of motion) te verkorten, waarbij je de dumbbells bijvoorbeeld slechts tot ooghoogte laat zakken. Dit maakt de oefening minder effectief, ook al kun je een zwaarder gewicht gebruiken. Zak totdat de dumbbells zich ter hoogte van de onderkant van je oren bevinden.

Gebruik gewichten waarmee je volledige herhalingen kunt voltooien en voeg stapsgewijs gewicht toe (progressive overload). Kortom, overhaast het proces niet ten koste van je techniek.